ข้อปฏิบัติใน การเที่ยวถ้ำ ให้ปลอดภัยและอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย

     ขอแนะนำข้อปฏิบัติใน การเที่ยวถ้ำ ที่จะทำให้คุณปลอดภัยและเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งช่วยอนุรักษ์ความงดงามภายในถ้ำเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป…     การเที่ยวถ้ำ ข้อปฏิบัติที่ควรทำระหว่างไปเที่ยวรับรองปลอดภัยและสนุกแน่นอน         อยู่ในลู่      คือการเดินในถ้ำในเส้นทางที่กำหนดไว้  ซึ่งจะทำให้คุณไม่หลงทางไม่เสียเวลาวกไปวนมา และได้ซึมซับความงดงามของจุดไฮไลท์อย่างครบถ้วน รักได้แต่อย่าลัก…      รักธรรมชาติแค่ไหนก็อย่าได้ลักสิ่งที่อยู่ภายในถ้ำออกไปเป็นสมบัติส่วนตัวเลยเก็บไว้ให้คนอื่นได้ชื่นชมจะดีกว่า เบาๆ เข้าไว้      เมื่ออยู่ในถ้ำเสียงจะก้องมาก ดังนั้นไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นรวมถึงสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ เก็บไม้เก็บมือ      การขีดเขียนหรือสลักภายในถ้ำทำให้ความงดงามของธรรมชาติด้อยลงไม่ควรทำอย่างยิ่งยวด ไม่มีไฟ…      ข้อปฏิบัติในการเที่ยวถ้ำที่ห้ามเด็ดขาดคือ  อย่าทำให้มีไฟภายในถ้ำ  เช่น  จุดธูปเทียน  ก่อกองไฟ  หรือสูบบุหรี่  เพราะมีผลเสียตามมามากมายดังนี้ครับ –  ทำให้ระบบนิเวศเสียหายเนื่องจากเขม่าไฟจะไปเกาะตามผนังถ้ำ–  […]