กะท่างน้ำดอยภูคา ความสมบูรณ์ของป่าดิบเมืองไทย แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์ที่สำคัญ

            กะท่างน้ำดอยภูคา เชื่อหรือไม่ว่า ในเมืองไทยของเรายังมีทรัพยากรธรรมชาติที่น่าทึ่งอีกหลายชนิด เพียงแต่รอการค้นพบเท่านั้น เช่นเดียวกับ “กะท่างน้ำ” สายพันธุ์ล่าสุดที่ถูกค้นพบบนยอดดอยภูคาในเขตจังหวัดน่าน โดยกลุ่มนักวิจัยจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ดร.ปรวีร์  พรหมโชติ ซึ่งได้เผยแพร่ข่าวในวารสารทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  กะท่างน้ำดอยภูคา ที่ถูกค้นพบ คือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บนยอดจังหวัดน่าน รูปร่างของกะท่างน้ำดอยภูคาคล้ายจิ้งจกหรือจิ้งเหลน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ชื่อวงศ์ Family Salamandridae แต่มีสีน้ำตาลและมีแนวสันหลังเป็นสีส้ม […]