เรียนรู้ความเป็นมาของสยามผ่าน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ที่จะได้พบกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

            วันนี้เราจะพาทุกคนไปยัง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ผ่านนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัย หากพร้อมแล้วก็ไปสนุกและไปเรียนรู้พร้อมกันเลย นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เรื่องราวความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์แบบที่ไม่ต้องเปิดหนังสือ ตัวตึกนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งจะอยู่ติดกับถนนเลย โดยภายในอาคารได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทั้งหุ่นจำลอง สื่อจัดแสดง การสื่อผสมเสมือนจริง และอื่น ๆ อีกมากมายให้มาค้นหากันนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ที่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หากเราได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เหมือนกับการเปิดประตูเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย ที่บรรพชนได้ร่วมกันสร้าง […]