รีวิว มิวเซียมสยาม ตอนถอดรหัสไทย ห้องที่ 4-7 ที่จะพาไปพบนิทรรศการของไทย

        พิพิธภัณฑ์ มิวเซียมสยาม ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย ที่สามารถเดินทางมาได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้าและรถเมล์ ซึ่งในส่วนนี้จะมารีวิวห้องจัดแสดงที่ 4-7 เพื่อให้เป็นตัวเลือกสำหรับประกอบการตัดสินใจต่อการมาเยี่ยมชม มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ห้องที่ 4 ไทยสถาบัน         ความเป็นไทยถูกริเริ่มตีกรอบอย่างจริงจังในช่วงรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ซึ่งมีหลายอย่างถูกนำมานิยามให้เกิดเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย โดยห้องนี้จะมีลักษณะเป็นเกมให้ผู้เล่นนำกล่องที่มีรูปปรากฏอยู่ มาวางลงบนแท่นกระจก จากนั้นจะเฉยว่าสัญลักษณ์ที่เราต่างคิดว่าคือของไทยแท้ จริง ๆ แล้วมีจุดเริ่มต้นมาจากไหน เช่น […]