นอยชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทเยอรมนีที่สวยงาม

สำหรับใครที่ชื่นชอบบทละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าหญิงและเจ้าชายหรือชื่นชอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยุโรปในสมัยอดีต หลายๆ คนมักจะฝันถึงปราสาทที่สวยงาม มีหอคอยต่างๆ มากมายและตั้งตระหง่านอยู่ริมหน้าผาหรือริมน้ำรอบล้อมไปด้วยบรรยากาศของป่าเขาลำเนาไพร หรือท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล แต่ในความเป็นจริงแม้ว่าในอดีตจะเคยมีปราสาทเหล่านั้นอยู่แต่ก็ผุผัง โดนทำลายไปตามกาลเวลา ยกเว้นเพียงปราสาทแห่งเดียวคือ นอยชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทแห่งเยอรมนีที่สวยงามเหมือนกับหลุดมาจากโลกแห่งนิยายและยังคงตั้งอยู่จนถึงตอนนี้                     นอยชวานชไตน์ ความงามที่มิอาจลืม                 แน่นอนว่าในอดีตต้องยอมรับว่าทวีปยุโรปมี ปราสาท ที่สวยงามมากมายหลายแห่งด้วยกัน แต่บางแห่งก็เสื่อมโทรมหรือผุผังไปตามกาลเวลา แต่กับ นอยชวานชไตน์ที่ผ่านร้อนหนาวมาเป็นระยะเวลา 100 กว่าปี […]