โครงการหลวงห้วยน้ำริน ไม่เพียงแค่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอยู่ จังหวัดเชียงรายก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถไปท่องเที่ยวกันได้

โครงการหลวงห้วยน้ำริน

สามารถท่องเที่ยวไปชมวิถีชีวิตต่างๆ ได้ใน โครงการหลวงห้วยน้ำริน ของชนเผ่าได้

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้โดยใช้ถนนหลวงหมายเลข 118  และ และเลี้ยวขวาบริเวณหลักกิโลที่ 63-64 เดินทางต่อไปอีก 9 กิโลเมตรก็จะถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน  ภายในโครงการหลวงมีชนเผ่าส่วนใหญ่เป็นชาวมูเซอ มีชนเผ่าที่เป็นชาวกะเหรี่ยงและคนเมืองอยู่บ้าง ทำให้วัฒนธรรมส่วนใหญ่ภายในโครงการหลวงห้วยน้ำรินนั้น เป็นวัฒนธรรมของชาวเผ่ามูเซอซะส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถไปชมวิถีชีวิตต่างๆได้ ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

ชาวเผ่ามูเซอมีประเพณีมากมาย ได้แก่ประเพณีตรุษจีนซึ่งเป็นประเพณีปีใหม่ของชาวมูเซอ ประเพณีเลี้ยงเจ้าที่ ประเพณีกินข้าวใหม่ ประเพณีเรียกขวัญและประเพณีอื่นๆอีกมากมาย สวนทางชนเผ่ากะเหรี่ยงนั้นก็จะมีประเพณีงานวันคริสต์มาสที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมและประเพณีเลี้ยงเจ้าที่เช่นเดียวกับประเพณีของชาวเขาเผ่ามูเซอ

โครงการหลวงห้วยน้ำรินเชียงใหม่

นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินภายในนั้นก็จะมีแปลงปลูกผักที่เป็นผักไม้เมืองหนาวรวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ถ้าหากนักท่องเที่ยวคนใดอยากชมธรรมชาติภายในโครงการหลวงห้วยน้ำรินก็จะมีน้ำตกห้วยม่วงและน้ำตกเมืองน้อย ถ้ำดอยถ้ำ และบ่อน้ำร้อนแม่ขะจานที่เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติตั้งอยู่บนถนนหลวงหมายเลข 118 นอกจากถ้ำและน้ำตกแล้วยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เป็นเส้นทางผ่านน้ำตกต่าง ๆ และเป็นรอยต่อของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และ ลำปาง

สินค้าของฝากก็จะมีงานหัตถกรรมของชาวเขาเช่น กำไล ต่างหู เข็มขัด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากเชือกกล้วยและไวน์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินภายในโครงการหลวงจะมีบ้านพักรับรองและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ได้ใช้บริการรวมถึงอาหารด้วย  

ฝากกดติดตามท่องเที่ยวไทย
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำแช่น้ำพุร้อนที่ศูนย์พัฒน โครงการหลวงหมอกจ๋าม